Urząd Gminy Niwiska, 36 - 147 Niwiska 430, Tel. 17 2279 020, email: odpady@niwiska.pl

Kontakt

Urząd Gminy Niwiska
36 - 147 Niwiska 430
email: odpady@niwiska.pl
Osobą do kontaktu w sprawach merytorycznych jest pracownik Urzędu Gminy -
Agnieszka Zygmunt - tel. 17 2270418

© 2012 Gmina Niwiska | Opracowanie i realizacja: Łukasz Bryk
Valid XHTML 1.0 Transitional