Urząd Gminy Niwiska, 36 - 147 Niwiska 430, Tel. 17 2279 002, email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl

    Kontakt

Urząd Gminy Niwiska
36 - 147 Niwiska 430
email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
Osobą do kontaktu w sprawach merytorycznych jest pracownik Urzędu Gminy:
Agnieszka Zygmunt - tel. 17 2270418, email: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)
Niwiska 112, 36-147 Niwiska
Informacja tel. 17 2279383

    Lokalizacja Urzedu Gminy Niwiska    Lokalizacja PSZOK Niwiska

© 2020 Gmina Niwiska | Opracowanie i realizacja: Szymon Pruś