Urząd Gminy Niwiska, 36 - 147 Niwiska 430, Tel. 17 2279 002, email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl

   Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Należy pamiętać, że im więcej śmieci, tym więcej gmina musi zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie, im więcej nieprawidłowości w segregowaniu, tym wyższe koszty. Ponadto znowelizowana ustawa z dnia 6 września 2019 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zwiększyła częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej a mianowicie w okresie od 1 kwietnia do 31 października co 2 tygodnie, w pozostałym okresie raz na miesiąc, co diametralnie podrożyło koszty. Wszystko to przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a co za tym idzie brak możliwości dalszego samofinansowania systemu.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2020 [PDF] - pobierz

© 2020 Gmina Niwiska | Opracowanie i realizacja: Szymon Pruś