Urząd Gminy Niwiska, 36 - 147 Niwiska 430, Tel. 17 2279 020, email: odpady@niwiska.pl

Finanse

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie przez Gminę Niwiska.
Opłatę uiszczamy na podstawie złożonej deklaracji.

Nie czekamy na wezwanie urzędu.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie za kwartał, którego obowiązek opłaty dotyczy, w następujących terminach:
1) za I kwartał roku kalendarzowego – do dnia 15 marca tego roku,
2) za II kwartał roku kalendarzowego - do dnia 15 maja tego roku,
3) za III kwartał roku kalendarzowego – do dnia 15 września tego roku,
4) za IV kwartał roku kalendarzowego – do dnia 15 listopada tego roku.

kwoty

© 2012 Gmina Niwiska | Opracowanie i realizacja: Łukasz Bryk
Valid XHTML 1.0 Transitional