Urząd Gminy Niwiska, 36 - 147 Niwiska 430, Tel. 17 2279 020, email: odpady@niwiska.pl

Akty prawne

W tej zakładce udostępnione są akty prawne związane z nowym systemem gospodarowania odpadami (ustawy, roporządzenia, uchwały, zarządzenia, projekty uchwał).

Informacje

akty Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2017

akty Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2016

akty Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2015

akty Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2014

akty Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2013

Regulaminy

akty Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niwiskach

Uchwały Rady Gminy

akty UCHWAŁA NR XLIII /260/ 2018 RADY GMINY NIWISKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

akty UCHWAŁA NR XLII/241/2017 RADY GMINY NIWISKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska.

akty UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY NIWISKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.

akty UCHWAŁA NR XXXII/ 219 / 2013 RADY GMINY NIWISKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska.

akty UCHWAŁA NR XXXII/ 218 / 2013 RADY GMINY NIWISKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/184/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

akty UCHWAŁA NR XXX/ 200 / 2013 RADY GMINY NIWISKA z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/184/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

akty UCHWAŁA NR XXX/ 199 / 2013 RADY GMINY NIWISKA z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

akty UCHWAŁA NR XXX/ 198 / 2013 RADY GMINY NIWISKA z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/181/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.


akty UCHWAŁA NR XXVII/ 179 / 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska.

akty UCHWAŁA NR XXVII/ 180/ 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

akty UCHWAŁA NR XXVII/ 181 / 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik..

akty UCHWAŁA NR XXVII/ 182 / 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

akty UCHWAŁA NR XXVII/ 183 / 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

akty UCHWAŁA NR XXVII/ 184 / 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Zarządzenia Wójta Gminy

akty Zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Niwiska z dnia 3 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Projekty uchwał

akty Projekt uchwały Rady Gminy Niwiska w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

akty Projekt uchwały Rady Gminy Niwiska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustawy

akty Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)

akty Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391) - akt w wersji jednolitej

akty Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) - akt w wersji obowiązującej

Analizy

akty Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2014

akty Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2015

akty Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2016

akty Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2017

© 2012 Gmina Niwiska | Opracowanie i realizacja: Łukasz Bryk
Valid XHTML 1.0 Transitional