Urząd Gminy Niwiska, 36 - 147 Niwiska 430, Tel. 17 2279 020, email: odpady@niwiska.pl

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminę obowiązek przejęcia od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych wytworzonych w danym gospodarstwie domowym. Nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady komunalne nie tylko od właścicieli nieruchomości, ale również z terenu całej gminy. W związku z powyższym mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który odbierze odpady, a jego zawartość wywiezie. Będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Dzięki równej, bez względu na ilość wytworzonych w danym okresie odpadów, stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci ani do lasu ani do sąsiadów. Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się przez spalanie w domowych piecach.

Rada Gminy Niwiska w dniu 10 grudnia 2012 roku podjęła uchwałę przyjmując jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Jednak wysokość stawki uzależniona jest od tego czy odpady zbierane i odbierane będą w sposób selektywny. Przy zbieraniu i odbieraniu w sposób selektywny opłata ta wynosić będzie 18,15zł, natomiast Ci którzy nie zamierzają sortować odpadów opłata ta wynosić będzie 42,00zł.

Szanowni Państwo,

Wójt 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładająca na wszystkie samorządy w Polsce nowe obowiązki i zadania. Uporządkuje ona gospodarkę odpadami i zapewni wypełnienie zobowiązań naszego kraju wobec Unii Europejskiej w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Przygotowując się do zmiany dotychczasowego systemu gospodarki odpadami chcę przybliżyć Państwu jego założenia, prawa i obowiązki wynikające dla nas. Chcę zapytać o Państwa zdanie na ten szczególnie ważny dla nas wszystkich i ochrony środowiska temat.
Chcąc ułatwić Państwu poznanie wszystkich aspektów zmian przygotowaliśmy stronę internetową na której umieściliśmy szereg niezbędnych informacji dotyczących nowych zasad odbioru odpadów.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z zawartością strony, która będzie sukcesywnie uaktualniana o nowe informacje, w tym zakresie.
Bardzo liczę również na wypełnienie ankiety, która będzie pomocna przy podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru najlepszej i najdogodniejszej metody naliczania opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów.

Wójt Gminy Niwiska - mgr inż. Elżbieta Wróbel

ankieta Twój głos jest ważny! Wypełnij ankietę dotyczącą gospodarowania odpadami

Jak będzie działał system gminny?

© 2012 Gmina Niwiska | Opracowanie i realizacja: Łukasz Bryk
Valid XHTML 1.0 Transitional